BOEKINGSVOORWAARDEN

  • Een gemaakte afspraak, op welke manier ook, is juridisch bindend en dient te worden nagekomen. Wij vragen bij het maken van een afspraak van een behandeling > 2 uur een voorschot.
  • Een annulering of verplaatsing van een afspraak dient u minstens 2 werkdagen op voorhand te verwittigen. (Het salon is gesloten op zondag en maandag)
  • Wanneer u tijdig annuleert, kan het voorschot worden gebruikt voor een andere afspraak. Voorschotten worden in geen enkel geval terugbetaald.
  • Na het betalen van het voorschot ligt de afspraak vast.
  • Indien u niet aanwezig kan zijn, dient u dit 2 werkdagen op voorhand te verwittigen. Wij verschuiven dan de afspraak naar een later moment. Meldt u dit te laat en/of u komt toch niet naar de afspraak dan bent u uw voorschot kwijt.
  • Wie herhaaldelijk de afspraak niet nakomt door herhaaldelijk laattijdig te annuleren of de afspraak niet na te komen, kan opnieuw een afspraak maken, maar er zal bij iedere afspraak een voorschot moeten worden betaald. Wij rekenen hiervoor op uw begrip.

De algemene boekingsvoorwaarden zijn eenvoudig aan te vragen bij ons en kan je steeds terug te vinden op onze website.

Scroll to Top